Iuliu Haţieganu

Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni.