Schema foii de observatie [pediatrie]

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ A COPILULUI, Schema pentru studenți, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu ” Departamentul Pediatrie

 

Descarcă aici