Nucleozid – definitie

Nucleozid – bază purinică sau pirimidinică atașată unui zahăr (pentoza, riboza sau dezoxiriboza).

© Dicționar medical ilustrat Harper Collins

Nucleoside – a compound of a sugar (usually ribose or deoxyribose) with a purine or pyrimidine base.

© Stedman’s Concise Medical Dictionary

Nucleotid